KAMINER

Kaminer

Kaminer Effekt
Liten (1 V) 18Kw
Medel (2 V) 22Kw
Stor (3 V) 24Kw
Yttre kaminer Effekt
Kamin 500 (1 yttre) 20Kw
Kamin 750 (2 yttre) 26Kw
Kamin 1000 (3 yttre) 30Kw

Inre väggtjocklek: 2 mm

Yttre väggtjocklek: 2 mm

Vikt ca 30 – 40 kg

Hur lång är uppvärmningstiden av vatten i badtunnan?

Om man värmer vattnet i badtunnan med bra, torkad fin ved eller briketter, värms vattnet i badtunnan upp inom 2-5 timmar. Vattenuppvärmningstiden beror på lufttemperatur, storleken på badtunnan, och temperaturen av fyllt vatten. Vid uppvärmning av badtunnan rekommenderar vi att röra om vattnet med en paddel var 30:e minut.

Vilken kamin ska man välja – inre eller yttre?
Bägge kaminers användningsmöjligheter är lika. Den största skillnaden är att den kommer att ta plats inuti badtunnan och det blir något mindre plats för badande, medan den yttre kaminen placeras bredvid badtunnan.

Yttre kaminen är lättare att koppla från badtunnan, vilket är särskilt viktigt om man vill skydda den.